Kirjoita riville esim. kaksi viivaa (--), jokaisella rivillä tulee olla vähintään kaksi merkkiä.

Huom!  Kaikki luvut tulee merkitä kahdella desimaalilla, eli nolla (0) tulee siis merkitä 0,00.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.