Suomessa yleisimmin käytetyistä verkkolasku formaateista on tulossa pian käyttöön uudet versiot, Finvoice 3.0 ja TEAPPS 3.0. Kaikkien palveluntarjoajien, mukaan lukien Maventan, on oltava uusien versioiden välitysvalmiudessa 1.4.2019 mennessä.

Uudet formaatti versiot ovat EU normin mukaisia ja molempiin formaatteihin tulee näiden versioiden myötä uusia elementtejä mm. julkishallinnon laskutuksen tukemiseen jne.

Lisätietoja itse formaateista ja versioista löydätte finanssialan nettisivuilta osoitteesta http://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx

Jos teidän integraationne tällä hetkellä lähettää tai vastaanottaa Finvoice tai TEAPPS formaatteja meidän rajapinnan yli, suosittelemme että rakennatte tuen myös näille uusimmille versioille, jolloin saatte aina uusinta versiota jos sellainen on tarjolla lähettäjän puolelta.

Jos ette ota uusimpia versioita käyttöönne, ei teidän tarvitse tehdä muutoksia omaan päähänne. Mutta on hyvä huomioida, että jos asiakkaanne laskuttaja lähettää uusinta versiota, on olemassa riski, että laskun konversiossa vanhempaan versioon tietoja jää puuttumaan. Vanhassa versiossa kun ei välttämättä ole tuettuna kaikkia uuden version kenttiä ja konversiossa nämä kentät tippuvat pois.

Laskuliikenteen toimivuuden kannalta muutokset eivät kuitenkaan ole pakollisia. Kaikki kyllä toimii itse laskujen välityksessä kuten ennenkin.

Jos haluatte tarjota asiakkaillenne mahdollisuuden lähettää tai vastaanottaa uusinta versiota saatte sen käyttöönne tekemällä alla listatut muutokset integraatioonne. Samalla suosittelemme myös API:n päivitystä uusimpaan versioon 1.1.

Uusin API versio löytyy osoitteesta https://maventa.com/verkkolaskutus/api/api-v1-1-documentation/ 

  1. Tuki Finvoice 3.0 / TEAPPS 3.0 versioiden uusille kentille

Lisätietoja ja ohjeita löydätte Finanssialan nettisivuilta osoitteesta http://www.finanssiala.fi/finvoice/Sivut/default.aspx

  1. Laskujen vastaanotto

Laskujen vastaanoton osalta täytyy API kutsuja päivittää jotta API palauttaa uusinta versiota.

Inbound_invoice_show (https://maventa.com/verkkolaskutus/api/api-v1-1-documentation/#op.id0x1ee66570)

Tällä API kutsulla saatte ladattua uusinta versiota. Finvoicen osalta vaihdatte kutsun xml formaatiksi 'finvoice30' ja TEAPPSin osalta käyttäkää formaattina 'teapps30'. Näillä parametreilla API palauttaa aina uusinta versioita.

Vinkki! Jos haluatte ladata API:n yli vain laskun xml tiedoston ja mahdolliset liitteet niin määrittämällä xml formaatiksi 'finvoice30!' (eli lisäätte huutomerkin formaatin perään) ei palauteta laskun tietoja parametreinä tehden kutsusta huomattavasti kevyemmän ja nopeamman.

Invoice_show_original_xml

(https://maventa.com/verkkolaskutus/api/api-v1-1-documentation/#op.id0x1a1331f4)

Tällä API kutsulla saatte ladattua juuri sitä formaattia ja versiota kuin missä lasku on teille saapunut.

  1. Laskujen lähetys

Olemassa olevat kutsut toimivat jatkossakin uusien versioiden lähetyksessä (invoice_put_finvoice, invoice_put_file, invoice_put_invoice, invoice_put_invoice_with_metadata). Meidän suositus on käyttää invoice_put_invoice_with_metadata kutsua joka on edellä listatuista uusin ja kaikkein monipuolisin. Kutsu tukee sekä Finvoice että TEAPPS aineistojen lähetystä liitteineen sekä mahdollistaa eri reitteihin pakotuksen (e-lasku, sähköposti, printti).

invoice_put_invoice_with_metadata

(https://maventa.com/verkkolaskutus/api/api-v1-1-documentation/#op.id0x1a1201d8)

Finvoice 3.0 osalta laskujen lähetys kutsussa ei välttämättä tarvitse määrittää Finvoicen versiota. Meidän järjestelmä lukee versio tiedon XML tiedostosta. Jos jo nyt käytätte kutsun xml formaattina 'finvoice' on ok jatkaa sen käyttöä. Toki mahdollisten virhe tilanteiden selvittämiseksi parasta olisi aina että formaatin lisäksi kutsussa olisi määriteltynä myös mitä versiota on lähetetty. Finvoicen osalta parametri on ‘finvoice30’.

TEAPPS 3.0 osalta lähetyksessä täytyy määritellä myös versio sillä kutsu ei tue vanhempia TEAPPS versioita. Parametri TEAPPSille on ‘teapps30’.

Muut lähetyksen API kutsut löydätte API dokumentaatiosta.

Huom! Emme tällä hetkellä tue Finvoice liitesanomia. Laskun kuva ja liitteet tulee toimittaa meille samaan tapaan kuin ennenkinOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.