Laskuttajailmoituksella kerrotaan kuluttaja-asiakkaalle se, että yrityksesi tarjoaa e-laskua. Kuluttajalaskutuksen tärkeimpiä osia ovat laskuttajailmoitus ja vastaanottoilmoitus. 

Laskuttajailmoitukset lähetetään kaikkiin e-laskupalvelua tarjoaviin pankkeihin. Maksaja näkee tiedon omassa verkkopankissaan ja voi sitä kautta tehdä e-laskutilauksen yritykseltäsi. Tästä tilauksesta pankki muodostaa vastaanottoilmoituksen, jonka laskuttaja noutaa tiedostomuotoisena.
Yrityksellä tulee olla sopimus e-laskujen ja suoramaksujen lähettämisestä pankkinsa kanssa.

Laskuttajailmoitus tehdään ohjelmallisesti. Mikäli yritykselläsi ei ole ohjelmaa, jolla voit muodostaa sen, voit käyttää Finanssialan Keskusliiton (FKL):n työkalua. Löydät työkalun sekä ohjeet kohdasta Hyödyllisiä linkkejä. Alla olevassa talukossa on kuluttajalaskutuksen sanomien eri tyypit ja missä tilanteissa eri sanomia tulee käyttää.

 ADDCHANGEDELETE

SI-sanoma eli SENDERINFO = laskuttajailmoitus

Yrityksen lähettämä ilmoitus kuluttajalaskutus mahdollisuudesta
Laskuttajailmoituksia tulee lähettää ADD-tyyppisenä yksi jokaiseen pankkiin. Kun laskuttajailmoitukset on lähetetty onnistuneesti pankkeihin, kuluttaja-asiakas voi käydä valitsemassa yrityksen laskuttajakseen. CHANGE-tyyppinen laskuttajailmoitus tulee lähettää, mikäli laskuttajailmoitukset ovat jo voimassa, mutta sanoman sisältöä halutaan muuttaa. Tällaisia tilanteita on esimerkisi tilinumeron tai välittäjäpankin vaihtuminen.Mikäli laskuttajailmoitus halutaan poistaa kokonaan, tulee lähettää DELETE-tyyppinen sanoma. Poistosanoma lopettaa myös kaikki laskuttajailmoitukseen liittyvät kuluttajasopimukset.

RI-sanoma eli RECEIVERINFO = vastaanottoilmoitus

Ilmoitus kuluttajasopimuksesta

 

Vastaanottoilmoitukset muodostuvat ADD-tyyppisenä, kun kuluttaja-asiakas käy verkkopankista tai pankkikonttorissa valitsemassa yrityksen laskuttajakseen. RI-sanoma on ilmoitus kuluttajasopimuksesta.

 

Vastaanottoilmoituksen CHANGE-sanoma on kuluttajan tietojen muuttamista varten. 

Vastaanottoilmoituksen DELETE-sanoma muodostuu, kun kuluttaja-asiakas on poistanut sopimuksen.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.