Mikäli lähettämäsi myyntilasku jää virheeseen, on hyvä tarkistaa virheen syy ja pyrkiä korjaamaan laskulle oikeat tiedot. Täältä voit etsiä myyntilaskujen mahdollisia virheviestejä, joita Maventa tai vastaanottajan operaattori on palauttanut. Lisäksi löydät täältä ohjeet, miten laskuaineisto tulisi korjata. 


ERROR: Delivery failed: Failed checks: Invalid IBAN

ERROR: DELIVERY FAILED: Failed checks: Invalid IBAN: fi0987654321********* Failed checks: BANK accounts Failed checks: Custom business validation

Virheviesti viittaa siihen, että laskuaineistolla annettujen maksutietojen IBAN on virheellinen. Monesti kyse on siitä, että IBAN:in alkukirjaimet FI on kirjoitettu pienellä. IBAN:in tulee olla sen oikeassa kirjoitusmuodossa, eli isot alkukirjaimet tulee päivittää pankkitilitietoihin laskutusohjelmassa ja lähettää sen jälkeen laskun uudelleen korjatuilla tiedoilla.

Invoice fails validation

Virheviesti viittaa siihen, että laskuaineisto ei noudata laskuformaatin sääntöjä tai ole muuten yhteensopiva. Validaatiovirhe voi johtua esimerkiksi siitä, että jonkin elementin teksti on liian pitkä ja ylittää  sallitun merkkimäärän. Elementissä voi myös esimerkiksi olla erikoismerkkejä joita ei sallita kaikissa laskuelementeissä. Voit testata laskuaineiston Maventa-tililläsi kohdassa Laskut -> Testaa XML-laskudata. Validaattori palauttaa rivit joilta löytää virheen, sekä rivillä olevan virheen kuvauksen. Laskuaineistoa tulee muokata laskutusohjelmassa virheviestin pohjalta, ja lähettää se sitten uudelleen korjattuna.

Maventa no receive

Virheviesti viittaa siihen, että vastaanottajalla ei ole verkkolaskujen vastaanotto voimassa heidän Maventa-tilillään. Maventa ei ole myöskään löytänyt voimassa olevaa vastaanotto-osoitetta julkisesta rekisteristä. Tarkista vastaanottajalta ajankohtaiset laskutustiedot ja uudelleenlähetä lasku tarvittaessa. 

Laskun eräpäivään on liian vähän aikaa

Laskun eräpäivään on liian vähän aikaa. Vastaanottajan operaattori on pankki.  Pankit vaativat että eräpäivään on vähintään neljä pankkipäivää lähetyspäivästä. Olkaa hyvä ja muokatkaa laskulle enemmän maksuaikaa ja lähettäkää lasku uudelleen.

Edellytämme, että pankkiverkkoon lähetettävillä laskuaineistoilla on vähintään neljä pankkipäivää eräpäivään. Tieto kannattaa tarkistaa aina laskuaineistolta laskun pdf-kuvan sijasta. Eräpäivä tulee korjata laskulle laskutusohjelmassa, ja lähettää se sitten uudelleen. Maventa ei pysty välittämään laskuja pankeille ilman eräpäivämuutoksia, sillä vastaanottava pankkioperaattori hylkää laskun aina uudelleen kunnes eräpäivä on muutettu laskuaineistolle.

Liian vähän tietoa vastaanottajasta

Liian vähän tietoa vastaanottajasta. Pyrkikää antamaan mahdollisimman paljon tietoa vastaanottajasta.

Jotta Maventa voisi välittää laskun perille, on vastaanottajasta oltava vähintään jokin näistä tiedoista: OVT-tunnus, VAT-/Y-tunnus, sähköpostiosoite tai postiosoite. Virheviesti voi tapauskohtaisesti tarkoittaa sitä että tiedot ovat puutteelliset tai ne ovat väärin. Virheviesti voi tulla esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • vastaanottajalle ei ole annettu ollenkaan verkkolaskuosoitetta (OVT-tunnus ja operaattoritunnus) eikä osoitetta ole löydetty y-tunnuksen perusteella
  • vastaanottajan operaattoritunnus on annettu sekä OVT:n että operaattoritunnuksen kentässä, ja OVT-tunnus puuttuu kokonaan
  • vastaanottajan operaattoritunnus on väärä
  • OVT-tunnus on virheellinen

Korjaathan siis tiedot laskutusohjelmaasi, ja lähetät sitten laskun uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit reitittää virheessä olevan laskun oikeilla tiedoilla uudelleen Maventa -tilin kautta. Otathan huomioon että tiedot tulee korjata myös laskutusohjelmaan vastaisuuden varalta.

Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää

Lasku on jäänyt virheeseen vastaanottajan operaattorilla, operaattorin virheviesti: "Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää"

Useimmiten ongelmana se, että Finvoice aineistolla olevassa SOAP kehyksessä ei ole samat tiedot kuin mitä MessageTransmissionDetails kentässä (heti SOAP kehyksen jälkeen aineistolla). Taloushallinto ohjelmistossanne voitte määritellä lähetykseen yrityksen tunnuksen tms. ja kun laitatte tunnukseksi yrityksen y-tunnuksen, tulee tämä tieto MessageTransmissionDetails elementtiin. Tällöin tieto ei vastaa SOAP kehyksessä olevaa tietoa, sillä SOAP kehykseen tulee aina lähettäjän OVT-tunnus. Tilanteen saa korjattua niin, että korjaatte lähetyksen tunnuksen taloushallinto ohjelmistossanne laittamalla siihen yrityksen OVT-tunnuksen.

Useimmiten tämä virheviesti aiheutuu juurikin ylläolevasta syystä, eli SOAP-kehyksellä olevat tiedot eivät täsmää MessageTransmissionDetails -elementissä oleviin tietoihin.  Kun lasku lähetetään Maventalta eteenpäin, lisätään sille SOAP-kehys, joka voi näyttää esimerkiksi tältä: 

<eb:From>
<eb:PartyId>003711111111</eb:PartyId>
<eb:Role>Sender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:From>
<eb:PartyId>DABAFIHH</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId>FI2222222222222222</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>NDEAFIHH</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>

Alkuperäisen laskuaineiston MessageTransmissionDetails voisi taas näyttää tältä:

<MessageTransmissionDetails>
<MessageSenderDetails>
<FromIdentifier>1111111-1</FromIdentifier>
<FromIntermediator>DABAFIHH</FromIntermediator>
</MessageSenderDetails>
<MessageReceiverDetails>
<ToIdentifier>FI2222222222222222</ToIdentifier>
<ToIntermediator>NDEAFIHH</ToIntermediator>
</MessageReceiverDetails>
</MessageTransmissionDetails>

Tällöin <eb:PartyId>003711111111</eb:PartyId> ja <FromIdentifier>1111111-1</FromIdentifier> eivät täsmää, sillä SOAP kehykseen tulee aina lähettäjän OVT-tunnus. Virheviestinkin mukaisesti tilanteen saa korjattua niin, että korjaat lähetyksen tunnuksen taloushallinto-ohjelmistossasi laittamalla siihen yrityksen OVT-tunnuksen.

On myös mahdollista että, että välittäjätunnuksen <FromIntermediator> kentässä lukee <FromIntermediator>Maventa</FromIntermediator> kun taas SOAP:lla lukee <FromIntermediator>DABAFIHH</FromIntermediator>. Molemmissa kohdissa pitää olla sama DABAFIHH-tieto.

Jos et ole varma mihin tieto tulisi muuttaa, sinun tulisi pyytää taloushallinto-ohjelmasi asiakaspalvelulta apua jotta saatte heidän ohjelmassaan ongelman korjattua.

Useita vastaanottajia löydetty.

Useita vastaanottajia löydetty.  Koska annetulla y-tunnuksella löytyi useita verkkolaskutilejä, ei Maventa voinut tunnistaa vastaanottajaa. Lisää vastaanottajan OVT-tunnus laskulle aina kun mahdollista välttääksesi tämän ongelman.

Tämä virhe johtuu yleensä siitä, että laskun vastaanottajalle on annettu nimen lisäksi pelkkä y-tunnus tai y-tunnus ja OVT-tunnus. Jos operaattoritieto puuttuu laskulta, Maventa pyrkii täyttämään nämä tiedot. Maventa vertailee tällöin yrityksen y-tunnusta järjestelmästämme löytyviin tietoihin. Tässä tapauksessa y-tunnukselle on löytynyt useita reittejä, eli mahdollisia lähetysosoitteita, jonka seurauksena Maventa ei tiedä mihin lasku tulisi toimittaa. 

Tilanne korjaantuu sillä, että lisäät asiakasrekisteriin asiakkaan kohdalle operaattoritiedon verkkolaskuosoitteen lisäksi. Kun operaattoritieto lisätään, lasku ikäänkuin pakotetaan annettuun reittiin eikä tarkistusta tehdä. Korjausten jälkeen voit lähettää laskun joko uudelleen laskutusohjelmastasi, tai reitittää sen korjatuilla tiedoilla matkaan Maventa-tililtäsi. Ohjeet reititykselle löydät täältä.

Voit myös ottaa käyttöön toiminnon Aseta lasku pitoon kun useita vastaanottajia kirjautumalla Maventa -tilillesi osoitteessa https://secure.maventa.com/login ja menemällä kohtaan Asetukset > Laskuasetukset > Laskujen lähettämien > Yleistä. Rastita kohta Aseta lasku pitoon kun useita vastaanottajia ja klikkaa Päivitä. Tällöin saat virheviestin sijaan sähköpostiviestin, jossa on linkki jota klikkaamalla pääset valitsemaan minne lasku tulisi lähettää. 

Verkkolaskuosoitetta ei tunneta tai operaattoriin ei ole yhteyttä

Useimmiten tämä virheviesti tulee silloin, kun annettu verkkolaskuosoite on puutteellinen tai muuten virheellinen. Jos olet antanut pelkän OVT-tunnuksen, kannattaa vastaanottajalle antaa lisäksi vähintään y-tunnus, jota käytetään laskureitin hakemiseen operaattoritunnuksen puuttuessa. Tämä ei kuitenkaan vielä varmista että laskulle löytyy verkkolaskuosoite. Useimmat virhetilanteet korjautuvat sillä, kun vastaanottajalle annetaan muiden tietojen lisäksi operaattoritunnus. Tällöin lasku lähetetään suoraan kyseiseen verkkolaskuosoitteeseen, eikä osoitetta yritetä varmistaa mistään osoitteistosta. Jos olet antanut verkkolaskuosoitteen kokonaisuudessaan, tarkista että annettu OVT-tunnus ja operaattoritunnus ovat oikein. OVT-tunnuksen tarkistamiseen hyvä nyrkkisääntö on, että OVT-tunnus pohjautuu useimmiten y-tunnukseen (0037 + OVT-tunnus, tai IBAN-muotoinen). Jos y-tunnus ja OVT-tunnus eivät näytä täsmäävän, voi kyse olla esimerkiksi näppäilyvirheestä. Osoitteen oikeellisuuden voit tarkistaa joko vastaanottajalta, tai verkkolaskuosoitteistosta.

Täydennä vastaanottajan tiedot laskutusohjelmaasi ja lähetä lasku uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit reitittää laskun korjatuilla tiedoilla suoraan Maventa-tililtäsi. Otathan huomioon että reitittäminen ei päivitä tietoja laskutusohjelmaasi, eli tiedot tulee joka tapauksessa korjata myös sinne. Ohjeet reititykselle löydät täältä.

Vastaanottajan operaattori on pankki - BANK

Jotta voit lähettää laskuja pankkien verkkolaskuasiakkaille, tulee sinulla olla pankkiverkkoyhteys aktivoituna. Tarkemmat ohjeet pankkiverkkoyhteyden aktivoinnista löydät täältä. Pankkiverkkoyhteyden aktivoitumisessa menee noin 2-4 pankkipäivää, jonka jälkeen saat aktivoitumisesta sähköpostivahvistuksen.

Mikäli pankkioperaattoreille lähetettyjä laskuja on jäänyt virheeseen, virhe-tilaan jääneet laskut voi lähettää uudelleen aktivointivahvistuksen saapumisen jälkeen. Otathan huomioon, että pankkiverkkoon lähettäessä laskuilla tulee olla vähintään neljä pankkipäivää eräpäivään.

Muu virhe: IBAN ja BIC eivät täsmää

Kun lasku lähetetään pankkiverkkoon, tulee toimittajan ilmoittaa laskun tilinumero IBAN (EpiAccountID) sekä vastaavan pankin BIC(EpiBfiIdentifier). Korjaa laskulle IBAN ja BIC. Esimerkki aineistolta:

    <EpiPartyDetails>
<EpiBfiPartyDetails>
<EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName="BIC">DABAFIHH</EpiBfiIdentifier>
</EpiBfiPartyDetails>
<EpiBeneficiaryPartyDetails>
<EpiNameAddressDetails>Toimittajan nimi</EpiNameAddressDetails>
<EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI1234567891000000</EpiAccountID>
</EpiBeneficiaryPartyDetails>
</EpiPartyDetails>
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.