Mikäli lähettämäsi myyntilasku jää virheeseen, on hyvä tarkistaa virheen syy ja pyrkiä korjaamaan laskulle oikeat tiedot. Täältä voit etsiä myyntilaskujen mahdollisia virheviestejä, joita Maventa tai vastaanottajan operaattori on palauttanut.

Jos olet varma, että laskusi on oikein ja tarvittavat palvelut on aktivoitu, eikä virhettä löydy listauksesta, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme support@maventa.com. Mikäli virhe muodostuu oman taloushallinto-ohjelmiston puolella, otathan yhteyttä suoraan oman ohjelmistosi tukeen.


SISÄLTÖ

Not enough information about the recipient

Print service disabled, invoice sending to print fails (IPOST)

Invoice send via email but Recipient email address is invalid

No routing found for recipient or incorrect electronic invoice address

Multiple routes found with recipients electronic invoice address

Finnish bank network service has not been enabled / Recipient´s operator is a bank 

Muu virhe: IBAN ja BIC eivät täsmää

Delivery to email failed: EMAIL_BOUNCE

Invoice is duplicated

Invoice fails validation

Delivery failed: Failed checks: Invalid IBAN

Laskun eräpäivään on liian vähän aikaa

Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää


Not enough information about the recipient

Virheviesti voi olla myös muodossa Invoice could not be delivered ja viesti saattaa sisältää seuraavat huomautukset: "The recipient is not an active Invoice Portal member. The provided identifiers do not match any known recipient". Jotta Maventa voisi välittää laskun perille, on vastaanottajasta oltava vähintään jokin näistä tiedoista: OVT-tunnus, VAT-/Y-tunnus, sähköpostiosoite tai postiosoite. Virheviesti voi tapauskohtaisesti tarkoittaa sitä että tiedot ovat puutteelliset tai ne ovat väärin. Virheviesti voi tulla esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • vastaanottajalle ei ole annettu ollenkaan verkkolaskuosoitetta (OVT-tunnus ja operaattoritunnus) eikä osoitetta ole löydetty y-tunnuksen perusteella
  • vastaanottajan operaattoritunnus on annettu sekä OVT:n että operaattoritunnuksen kentässä, ja OVT-tunnus puuttuu kokonaan
  • vastaanottajan operaattoritunnus on väärä
  • OVT-tunnus on virheellinen

Korjaathan siis tiedot laskutusohjelmaasi, ja lähetät sitten laskun uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit reitittää virheessä olevan laskun oikeilla tiedoilla uudelleen Maventa -tilin kautta. Otathan huomioon että tiedot tulee korjata myös laskutusohjelmaan vastaisuuden varalta.


Mikäli laskua lähettäessä tulostuspalveluun saat virheen:

Laskua ei voitu lähettää tulostuspalveluun. Tulostuspalvelu ei ole käytössä.

Joko tulostuspalvelu ei ole aktivoitu asetuksista, tai laskuaineistolta on puuttunut joitakin osoitetietoja. Voitte aktivoida tulostuspalvelun Maventan asetuksista. Mikäli olette sitä mieltä että lasku pitäisi olla mahdollista lähettää ja tulostuspalvelu on kytketty päälle, tarkista vielä onko osoitetiedot olleet oikein.

Vastaanottajan osoitteessa aineistolla tulee olla maakoodi (kotimaisilla FI).

Lähetys tulostuspalvelun kautta vaatii vähintään seuraavat tiedot:

  • katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • maakoodi

Yksikin puuttuva tieto yllämainituista estää lähetyksen.


Invoice send via email but Recipient email address is invalid

Vastaanottajan sähköpostiosoite on virheellinen.

Sähköpostilaskuja voi lähettää PDF-liitteellä, linkillä ja hyväksy/hylkää-valinnalla. Tarkemmat tiedot lähetystavoista löydät tukisivustoltamme täältä.


No routing found for recipient or incorrect electronic invoice address

Useimmiten tämä virheviesti tulee silloin, kun annettu verkkolaskuosoite on puutteellinen tai muuten virheellinen. Jos olet antanut pelkän OVT-tunnuksen, kannattaa vastaanottajalle antaa lisäksi vähintään y-tunnus, jota käytetään laskureitin hakemiseen operaattoritunnuksen puuttuessa. Tämä ei kuitenkaan vielä varmista että laskulle löytyy verkkolaskuosoite. Useimmat virhetilanteet korjautuvat sillä, kun vastaanottajalle annetaan muiden tietojen lisäksi operaattoritunnus. Tällöin lasku lähetetään suoraan kyseiseen verkkolaskuosoitteeseen, eikä osoitetta yritetä varmistaa mistään osoitteistosta. 

Jos olet antanut verkkolaskuosoitteen kokonaisuudessaan, tarkista että annettu OVT-tunnus ja operaattoritunnus ovat oikein. Osoitteen oikeellisuuden voit tarkistaa joko vastaanottajalta, tai verkkolaskuosoitteistosta.


Täydennä vastaanottajan tiedot laskutusohjelmaasi ja lähetä lasku uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit reitittää laskun korjatuilla tiedoilla suoraan Maventa-tililtäsi. Otathan huomioon että reitittäminen ei päivitä tietoja laskutusohjelmaasi, eli tiedot tulee joka tapauksessa korjata myös sinne. Ohjeet reititykselle löydät täältä.


Multiple routes found with recipients electronic invoice address

Useita vastaanottajia löydetty.  Koska annetulla y-tunnuksella löytyi useita verkkolaskutilejä, ei Maventa voinut tunnistaa vastaanottajaa. Lisää vastaanottajan OVT-tunnus laskulle aina kun mahdollista välttääksesi tämän ongelman.

Tämä virhe johtuu yleensä siitä, että laskun vastaanottajalle on annettu nimen lisäksi pelkkä y-tunnus tai y-tunnus ja OVT-tunnus. Jos operaattoritieto puuttuu laskulta, Maventa pyrkii täyttämään nämä tiedot. Maventa vertailee tällöin yrityksen y-tunnusta järjestelmästämme löytyviin tietoihin. Tässä tapauksessa y-tunnukselle on löytynyt useita reittejä, eli mahdollisia lähetysosoitteita, jonka seurauksena Maventa ei tiedä mihin lasku tulisi toimittaa. 


Finnish bank network service has not been enabled / Recipient´s operator is a bank 

Vastaanottajan operaattori on pankki - BANK 

Jotta voit lähettää laskuja pankkien verkkolaskuasiakkaille, tulee sinulla olla pankkiverkkoyhteys aktivoituna. Tarkemmat ohjeet pankkiverkkoyhteyden aktivoinnista löydät täältä. Pankkiverkkoyhteyden aktivoitumisessa menee noin 2-4 pankkipäivää, jonka jälkeen saat aktivoitumisesta sähköpostivahvistuksen.

Mikäli pankkioperaattoreille lähetettyjä laskuja on jäänyt virheeseen, virhe-tilaan jääneet laskut voi lähettää uudelleen aktivointivahvistuksen saapumisen jälkeen. Otathan huomioon, että pankkiverkkoon lähettäessä laskuilla tulee olla vähintään neljä pankkipäivää eräpäivään.


Muu virhe: IBAN ja BIC eivät täsmää

Kun lasku lähetetään pankkiverkkoon, tulee toimittajan ilmoittaa laskun tilinumero IBAN (EpiAccountID) sekä vastaavan pankin BIC(EpiBfiIdentifier). Korjaa laskulle IBAN ja BIC. Esimerkki aineistolta:Delivery to email failed: EMAIL_BOUNCE

Lasku on jäänyt virheeseen koska annettua sähköpostiosoitetta ei löydy tai sähköpostipalvelin on hylännyt viestin. Tarkistakaa laskulla oleva sähköpostiosoite ja lähettäkää lasku uudelleen korjattuun sähköpostiosoitteeseen.


Invoice is duplicated

Samalla laskunumerolla on lähetetty viikon sisään useampi lasku. Viikon jälkeen kyseistä laskunumeroa voi taas käyttää, mikä mahdollistaa esimerkiksi huomautuslaskujen lähettämisen. 

Voit muokata saman laskunumeron käytön kirjautumalla Maventa-tilillesi, kohdasta Asetukset > Laskuasetukset > Laskujen lähettäminen ja tarkistamalla kohdan "Älä salli saman laskunumeron käyttöä uudestaan".Invoice fails validation

Virheviesti viittaa siihen, että laskuaineisto ei noudata laskuformaatin sääntöjä tai ole muuten yhteensopiva. Validaatiovirhe voi johtua esimerkiksi siitä, että jonkin elementin teksti on liian pitkä ja ylittää sallitun merkkimäärän. Elementissä voi myös esimerkiksi olla erikoismerkkejä, joita ei sallita kaikissa laskuelementeissä. 

Voit testata laskuaineiston Maventa-tililläsi kohdassa Laskutyökalut > Testaa XML laskudata. Validaattori palauttaa rivit, joilta löytää virheen, sekä rivillä olevan virheen kuvauksen. Laskuaineistoa tulee muokata laskutusohjelmassa virheviestin pohjalta ja lähettää se sitten uudelleen korjattuna.


Delivery failed: Failed checks: Invalid IBAN

Virheviesti viittaa siihen, että laskuaineistolla annettujen maksutietojen IBAN on virheellinen. Monesti kyse on siitä, että IBAN alkukirjaimet "FI" on kirjoitettu pienellä. IBAN:in tulee olla sen oikeassa kirjoitusmuodossa, eli isot alkukirjaimet tulee päivittää pankkitilitietoihin laskutusohjelmassa ja lähettää sen jälkeen lasku uudelleen korjatuilla tiedoilla.Laskun eräpäivään on liian vähän aikaa

Laskun eräpäivään on liian vähän aikaa. Vastaanottajan operaattori on pankki.  Pankit vaativat että eräpäivään on vähintään neljä pankkipäivää lähetyspäivästä. Olkaa hyvä ja muokatkaa laskulle enemmän maksuaikaa ja lähettäkää lasku uudelleen.

Edellytämme, että pankkiverkkoon lähetettävillä laskuaineistoilla on vähintään neljä pankkipäivää eräpäivään. Tieto kannattaa tarkistaa aina laskuaineistolta laskun pdf-kuvan sijasta. Eräpäivä tulee korjata laskulle laskutusohjelmassa ja lähettää lasku uudelleen. Maventa ei pysty välittämään laskuja ilman eräpäivämuutoksia uudelleen pankeille, sillä vastaanottava pankkioperaattori hylkää laskun aina uudelleen kunnes eräpäivä on muutettu laskuaineistolle.


Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää

Lasku on jäänyt virheeseen vastaanottajan operaattorilla, operaattorin virheviesti: "Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää"

Useimmiten ongelmana se, että Finvoice aineistolla olevassa SOAP kehyksessä ei ole samat tiedot kuin mitä MessageTransmissionDetails kentässä (heti SOAP kehyksen jälkeen aineistolla). Taloushallinto ohjelmistossanne voitte määritellä lähetykseen yrityksen tunnuksen tms. ja kun laitatte tunnukseksi yrityksen y-tunnuksen, tulee tämä tieto MessageTransmissionDetails elementtiin. Tällöin tieto ei vastaa SOAP kehyksessä olevaa tietoa, sillä SOAP kehykseen tulee aina lähettäjän OVT-tunnus. Tilanteen saa korjattua niin, että korjaatte lähetyksen tunnuksen taloushallinto ohjelmistossanne laittamalla siihen yrityksen OVT-tunnuksen.


Useimmiten tämä virheviesti aiheutuu juurikin ylläolevasta syystä, eli SOAP-kehyksellä olevat tiedot eivät täsmää MessageTransmissionDetails -elementissä oleviin tietoihin.

Kun lasku lähetetään Maventalta eteenpäin, lisätään sille SOAP-kehys, joka voi näyttää esimerkiksi tältä:

<eb:From>
<eb:PartyId>003711111111</eb:PartyId>
<eb:Role>Sender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:From>
<eb:PartyId>DABAFIHH</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId>FI2222222222222222</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>NDEAFIHH</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>

Alkuperäisen laskuaineiston MessageTransmissionDetails voisi taas näyttää tältä:

<MessageTransmissionDetails>
<MessageSenderDetails>
<FromIdentifier>1111111-1</FromIdentifier>
<FromIntermediator>DABAFIHH</FromIntermediator>
</MessageSenderDetails>
<MessageReceiverDetails>
<ToIdentifier>FI2222222222222222</ToIdentifier>
<ToIntermediator>NDEAFIHH</ToIntermediator>
</MessageReceiverDetails>
</MessageTransmissionDetails>

Tällöin <eb:PartyId>003711111111</eb:PartyId> ja <FromIdentifier>1111111-1</FromIdentifier> eivät täsmää, sillä SOAP kehykseen tulee aina lähettäjän OVT-tunnus. Virheviestinkin mukaisesti tilanteen saa korjattua niin, että korjaat lähetyksen tunnuksen taloushallinto-ohjelmistossasi laittamalla siihen yrityksen OVT-tunnuksen.

On myös mahdollista että, että välittäjätunnuksen <FromIntermediator> kentässä lukee <FromIntermediator>Maventa</FromIntermediator> kun taas SOAP:lla lukee <FromIntermediator>DABAFIHH</FromIntermediator>. Molemmissa kohdissa pitää olla sama DABAFIHH-tieto.

Jos et ole varma mihin tieto tulisi muuttaa, sinun tulisi pyytää taloushallinto-ohjelmasi asiakaspalvelulta apua jotta saatte heidän ohjelmassaan ongelman korjattua.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.