FKL:n sivuilta voit käydä tekemässä uuden laskuttajailmoituksen, muuttaa jo olemassa olevaa laskuttajailmoitusta tai poistaa laskuttajailmoituksen: https://laskuttajailmoitus.finanssiala.fi/

Alla esimerkki laskuttajailmoituksesta kuvauksin:


<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ envelope.xsd">
<SOAP-ENV:Header>
<eb:MessageHeader xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd msg-header-2_0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" eb:version="2.0">
<eb:From>
<eb:PartyId>003712345678</eb:PartyId> <!--lähettäjän ovt-tunnus-->
<eb:Role>Sender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:From>
<eb:PartyId>DABAFIHH</eb:PartyId> <!--lähettäjän pankki-->
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId>SENDERINFO</eb:PartyId> <!--sanoman tyyppi-->
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>TAPIFI22</eb:PartyId> <!--sanoman vastaanottajapankki (kaikkiin pankkeihin tulee lähettää omansa)-->
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>
<eb:CPAId>yoursandmycpa</eb:CPAId>
<eb:Service>Routing</eb:Service>
<eb:Action>ProcessInvoice</eb:Action>
<eb:MessageData>
<eb:MessageId>12345678</eb:MessageId> <!--yksilöivä ilmoituksen tunniste, jonka tulee olla olla uniikki-->
<eb:Timestamp>2013-11-18T11:11:00+02:00</eb:Timestamp> <!--sanoman aikaleima-->
</eb:MessageData>
</eb:MessageHeader>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<eb:Manifest eb:id="Manifest" eb:version="2.0">
<eb:Reference eb:id="FinvoiceSenderInfo" xlink:href="2013111811111214">
<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/FinvoiceSenderInf..." eb:version="2.0"/>
</eb:Reference>
</eb:Manifest>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="FinvoiceSenderInfo.xsl"?>
<FinvoiceSenderInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FinvoiceSenderInfo.xsd" Version="2.0">
<MessageDetails>
<MessageTypeCode>SENDERINFO</MessageTypeCode>
<MessageTypeText>LASKUTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText>
<MessageActionCode>ADD</MessageActionCode> <!--sanoman tyyppi (ADD, CHANGE tai DELETE)-->
<MessageActionCodeIdentifier>00</MessageActionCodeIdentifier>
<MessageDate Format="CCYYMMDD">20131118</MessageDate>
<SenderInfoIdentifier>044</SenderInfoIdentifier> <!--sanoman tunniste-->
</MessageDetails>
<SellerPartyDetails>
<SellerPartyIdentifier>1234567-8</SellerPartyIdentifier> <!--lähettäjän y-tunnnus-->
<SellerOrganisationNames LanguageCode="FI">
<SellerOrganisationName>AS OY TESTIKATU 1</SellerOrganisationName> <!--lähettäjän nimi-->
</SellerOrganisationNames>
<SellerPostalAddressDetails>
<SellerStreetName>TESTIKATU 1</SellerStreetName> <!--lähettäjän osoitetiedot-->
<SellerTownName>HELSINKI</SellerTownName>
<SellerPostCodeIdentifier>00100</SellerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Suomi</CountryName>
</SellerPostalAddressDetails>
</SellerPartyDetails>
<InvoiceSenderInformationDetails>
<SellerWebaddressNameText></SellerWebaddressNameText>
<SellerWebaddressText></SellerWebaddressText>
<InvoiceSenderAddress>003712345678</InvoiceSenderAddress> <!--lähettäjän ovt tunnus-->
<InvoiceSenderIntermediatorAddress>DABAFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> <!--lähettäjän operaattoritunnus-->
</InvoiceSenderInformationDetails>
<SellerAccountDetails> <!--lähettäjän pankkitilin tiedot. Jos pankkitili vaihtuu, tulee SI-sanomat lähettää uudestaan CHANGE-sanomina-->
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI0012345670001111</SellerAccountID>
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic>
</SellerAccountDetails>
<SellerInvoiceDetails>
<SellerDirectDebitIdentifier>006913935</SellerDirectDebitIdentifier>
<PaymentInstructionIdentifier>V</PaymentInstructionIdentifier> <!--laskutusaiheenkoodi, joka tulee olla sama laskulla ja laskuttajailmoituksella, sillä laskuttajailmoitukset kohdistetaan tämän perusteella-->
<SellerInstructionFreeText LanguageCode="FI">Anna viimeisimmän laskun viitenumero.</SellerInstructionFreeText> <!--ohje vastaanottajalle-->
<SellerInstructionFreeText LanguageCode="SV">Ge den senaste fakturans referensnummer.</SellerInstructionFreeText>
<SellerInstructionFreeText LanguageCode="EN">Enter the reference number.</SellerInstructionFreeText>
<SellerInvoiceTypeDetails>
<SellerInvoiceTypeText LanguageCode="FI">Vastike/vuokra</SellerInvoiceTypeText> <!--laskutusaiheen nimi-->
<SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI" SellerInvoiceIdentifierType="01">Viitenumero</SellerInvoiceIdentifierText> <!--maksajan yksilöintitieto-->
</SellerInvoiceTypeDetails>
<SellerServiceCode>01</SellerServiceCode> <!--laskuttajan tarjoamat palvelut, e-lasku, suoramaksu tms.-->
</SellerInvoiceDetails>
</FinvoiceSenderInfo>


Liitteenä vielä kyseinen SI-sanoma XML tiedostona

 


xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.