Kommentin tai kysymyksen lisäys:

Lisää kommentti tai kysymys toimeksiannolle. Näille viesteille on tulossa erillinen oma välilehti josta näkee helposti jos jollekin toimeksiannolle on tullut viestiä johon sinun pitäisi reagoida. 


Ohisuorituksen lisääminen: 

Lisää ohisuoritus toimeksiannolle. Jos velallinen onkin maksanut suoraan yrityksesi tilille laskusta suorituksen täytyy siitä ilmoittaa Visma Financial Solutionsille jotta he tietävät lopettaa saatavien valvonnan ja mahdolliset perintätoimet. Ohisuoritus voi olla joko koko laskun loppusumma tai vain osa siitä. 


Hyvityslaskun lisääminen:


Eräpäivän siirto:


Väliaikaisen perinnän esto tai muokkaus:


Toimeksiannon lopetus:


Toimeksiannon kirjaaminen luottotappioksi: 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.