Varmista, että laskutusosoite on oikein. 
Huom! Sarjanumero on y-tunnuksenne ilman väliviivaa

invoice-sarjanumero@kollektor.fi
tai
Yrityksen nimi

Sarjanumero 
PL 100
80020 Kollektor Scan

Esimerkiksi, jos y-tunnuksenne on 1234567-8, uusi skanniosoitteenne on:
invoice-12345678@kollektor.fi
tai
Firma Oy

12345678
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • HUOM! Sarjanumeron tulee olla myös laskun osoitekentässä, ei pelkästään kirjekuoressa. Sähköpostitse lähetetyille PDF-laskuilla sarjanumeron ei tarvitse olla osoitekentässä, sillä sähköpostiosoite riittää tunnistamaan laskun vastaanottajan.
  • Lasku(t) postitetaan yhdessä kirjekuoressa liitteineen, eli monisivuista laskua ei saa jakaa useampaan kirjekuoreen. Samaan kirjekuoreen voi laittaa useampia laskuja
  • Käytä värinä vain mustaa ja tulosta korkealaatuisella tulostimella
  • Laskun sivuja ei saa nitoa yhteen
  • Laskun loppusumman on oltava näkyvissä
  • Laskun kuvan tulee olla pystysuunnassa, ei vaakatasossa.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät PDF-tiedostosta:


pdf

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.